- بانکداری خبر - http://bankdarinews.ir -

رونمایی از نخستین کمپین اطلاع رسانی نظام بانکی کشور

کمپین جامع اطلاع رسانی نظام بانکی کشور عصر چهارشنبه دهم شهریور با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در بانک مرکزی رونمایی شد . در قالب این کمپین با استفاده از بیلبوردها و فضاهای عمومی به صورت تبلیغات محیطی در زمینه نظام بانکی اطلاع رسانی صورت می گیرد.